REGLAMENT

Dia i Hora

El 3r Trail Nocturn de Vilanova del Vallès es celebrarà Dissabte 14 de Setembre de 2019, a les 21:00h. El punt de sortida i arribada estarà situat al Camí de la Casa Alta, entre el camp de futbol i el poliesportiu.

Recorregut

El recorregut de la cursa consisteix en un circuit d’11 km de caràcter mixt: 30% asfalt i 70% muntanya, que passa per corriols i pista. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat amb cinta reflectant. Els participants hauran de circular obligatòriament pel recorregut senyalitzat.

L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major.

Avituallaments

Hi hauran 2 avituallaments disponibles durant el trail.

 • Km 5: Aigua + Fruits Secs o Llaminadures.
 • Km 11: Aigua i beguda isotònica + Fruita + Pasta Party.

Edat mínima de participació

El mínim d’edat per a participar és de 16 anys. En cas que el/la participant sigui menor de 18 anys cal el consentiment del pare/mare/tutor legal, el qual s’haurà de lliurar en el moment de la recollida del dorsal, adjuntant fotocòpia del DNI o passaport de l’adult. Podeu descarregar l’autorització fent clic aquí.

Inscripcions

El número de participants està limitat a 300 atletes. Un cop assolida aquesta xifra es tancaran les inscripcions.

El preu de la inscripció és de 14 euros (amb xip propi) o 16 euros (amb xip de lloguer) abans de l’1 de Setembre.

De l’1 de Setembre fins al dia 11, el preu serà de 16 euros (amb xip propi)o 18 euros (amb xip de lloguer).

El mateix dia de la cursa, serà de 20 euros (amb xip de lloguer obligatòriament).

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

Recollida dorsal

Es podrà recollir el dorsal i la bossa del corredor els següents dies:

 • Divendres 13 de Setembre de 2019, de 18h a 20h.
 • Dissabte 14 de Setembre de 2019, de 18h a 20h.

La recollida de dorsals s’efectuarà al pavelló d’Esports Municipal.

Per recollir el dorsal i la bossa del corredor serà imprescindible presentar la següent documentació:

 • Resguard inscripció
 • Document oficial d’identitat o passaport.

En cas de voler recollir el dorsal i la bossa del corredor d’un tercer, serà necessari presentar el resguard d’inscripció i fotocopia del DNI/Passaport del titular de la inscripció a recollir.

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

Bossa del corredor

La bossa del corredor constarà dels següents obsequis:

 • Samarreta tècnica oficial 3r Trail Nocturn Vilanova del Vallès.
 • Obsequis dels col·laboradors adherits al 3r Trail Nocturn de Vilanova del Vallès.

La recollida de la bossa del corredor serà en els mateixos dies i horaris de la recollida de dorsals.

A més a més, tots els atletes que passin per meta rebran una medalla de Finisher del 3r Trail Nocturn de Vilanova del Vallès i hi haurà Pasta Party al finalitzar el Trail.

Guarda-roba

L’organització disposarà d’un guarda-roba pels participants situat al Pavelló d’Esports Municipal.

L’horari establert serà de 18 hores fins a la finalització del Trail el mateix dia de la cursa.

No s’acceptarà cap reclamació per la pèrdua d’objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, smartphones, etc.) deixats al mateix.

Classificacions

Les classificacions oficials seran publicades a la pàgina de ChampionChip.

Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats. La decisió de la organització serà inapel·lable.

Qualsevol atleta podrà ser desqualificat si:

 • Mostrar un estat físic perillós pel seu estat de salut.
 • No seguir el recorregut senyalitzat per l’organització.
 • No finalitzar el recorregut en el temps establert.
 • No portar el xip de cronometratge.
 • No portar el dorsal visible.
 • No portar llum frontal.
 • Mostrar un comportament antiesportiu i de protesta sense respectar el procediment establert.

Premis

Els participants guardonats seran:

 • Els tres primers classificats en categoria absoluta masculina.
 • Les tres primeres classificades en categoria absoluta femenina.
 • 1r Vilanoví en categoria absoluta masculina.
 • 1a Vilanovina en categoria absoluta femenina.

Els premis es lliuraran tenint en compte l’ordre d’arribada a les classificacions generals de ChampionChip.

Els premis seran els següents:

 • 1r classificat masculí: Trofeu 1r classificat + Val Regal Botiga Esports
 • 2n classificat masculí: Trofeu 2n classificat + Val Regal Botiga Esports
 • 3r classificat masculí: Trofeu 3r classificat + Val Regal Botiga Esports
 • 1r classificat femení: Trofeu 1a classificada + Val Regal Botiga Esports
 • 2n classificat femení: Trofeu 2a classificada + Val Regal Botiga Esports
 • 3r classificat femení: Trofeu 3a classificada + Val Regal Botiga Esports
 • 1r Vilanoví:Trofeu 1r classificat + Obsequi
 • 1a Vilanovina: Trofeu 1a classificada + Obsequi

Normativa Trail

 • No podrà participar cap atleta sense dorsal.
 • És obligatori dur el xip de cronometratge i el dorsal ben visible durant tot el trail, en cas contrari, direcció de carrera desqualificarà a l’atleta.
 • És obligatori l’ús de llum frontal.
 • No es permet córrer amb animals, per la seguretat del mateix animal i de la resta de participants.
 • L’organització facilita als atletes serveis de vestuari, wc i dutxa. És responsabilitat de l’atleta el bon ús de les instal·lacions, en cas contrari, l’organització pot reclamar el pagament de la reparació dels desperfectes.
 • Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança d’accidents puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Així mateix, cada corredor participa sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic i psíquic. En cas de no poder assistir a la prova (lesions, etc) no es retornarà l’import de la inscripció.
 • L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que poden provocar o provocar-ne els participants i espectadors durant la cursa.
 • L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la cursa, però que no afectaran a la distància oficial. Així mateix, si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els diners d’inscripció.
 • Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.
 • El limit per finalitzar el trail esta establert en 2 hores, a partir de les 2 hores els participants que no hagin arribat a la meta seran desqualificats i serà responsabilitat del propi atleta continuar amb la cursa. Una vegada, superades les 2 hores o bé arribat l’últim atleta, es donarà per finalitzat el trail i s’obriran els carrers tallats al trànsit habitual.
 • El Trail de Vilanova del Vallès es pot celebrar per terrenys privats de propietaris, que autoritzen expressament el pas dels corredors, única i exclusivament el dia del trail.
 • Es prega respectar el medi natural pel que transcorre la cursa, queda totalment prohibit llençar cap tipus d’objectes o plàstics.
 • La cursa té el distintiu de qualitat i esta emparada per la diputació de Barcelona i Parc de la Serralada Litoral amb el document de les Bones Pràctiques.
 • La cursa podrà ser suspesa o traslladada a un altre dia del calendari per inclemències del temps o per causes alienes i/o de força major, sempre que ho decideixi l’organització, sent el seu veredicte inapel·lable. En aquest cas, no es retornarà l’import de la inscripció. Tot el no previst en aquest reglament serà resolt amb el reglament de la FCA.
 • Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les classificacions oficials si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
 • El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a fer ús de les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
 • Els participants, tret que ho comuniquin a l’organització, accedeixen a la cessió de les seves dades a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, a l’entitat esportiva Club d’Atletisme Vilarunners Vilanova del Vallès i a l’empresa ChampionChip.
 • Les dades personals de tots els participants formaran part d’un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, de l’entitat esportiva Club d’Atletisme Vilarunners Vilanova del Vallès i de l’empresa ChampionChip. Aquestes dades podran ser utilitzades per a finalitats comunicatives del mateix Trail Nocturn de Vilanova del Vallès, o de pròxims esdeveniments.
 • La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la normativa IAAF 22.
 • L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.