INSCRIPCIONS

El número de participants està limitat a 300 atletes. Un cop assolida aquesta xifra es tancaran les inscripcions.

El preu de la inscripció és de 14 euros (amb xip propi) o 16 euros (amb xip de lloguer) abans de l’1 de Setembre.

De l’1 de Setembre fins al dia 11, el preu serà de 16 euros (amb xip propi) o 18 euros (amb xip de lloguer).

El mateix dia de la cursa, serà de 18 euros (amb xip propi) i de 20 euros (amb xip de lloguer).

Us podeu apuntar a la web de XipGroc:

https://xipgroc.cat/ca/curses/VilanovaVallesNoct2019/11k/inscripcio/run

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

El mínim d’edat per a participar és de 16 anys. En cas que el/la participant sigui menor de 18 anys cal el consentiment del pare/mare/tutor legal, el qual s’haurà de lliurar en el moment de la recollida del dorsal, adjuntant fotocòpia del DNI o passaport de l’adult. Podeu descarregar l’autorització fent clic aquí.