NORMATIVA

Obligacions del soci/a

El soci/a vetllarà pel bon funcionament del club i ajudarà en la mesura del possible en tots els actes organitzats pel mateix.

El soci/a es compromet a vetllar per una bona convivència del club. Si un soci/a ocasiona problemes o mal ambient dins del club, la junta directiva podrà anul·lar la condició de soci/a i retirar-li el carnet que l’acredita com a membre del club.

El soci/a és responsable de la seva condició física i del seu estat de salut i el club estarà exempte de responsabilitat davant de qualsevol accident, lesió, etc.

El soci té l’obligació d’abonar la quota anual indicada pel club, si no ho fes la junta directiva del club té el dret d’anul·lar la condició de soci i retirar-li el carnet que l’acredita com a membre del club.

El soci que participi en les diferents curses o actes organitzats pel club o per tercers, té l’obligació d’utilitzar la samarreta oficial del club i/o futures equipacions. Això és degut a que la samarreta està parcialment subvencionada per un patrocinador.

Drets del soci/a

El soci/a té dret a estar informat dels diferents events que organitzi el club, així com entrenaments grupals, etc.

El soci/a té dret a formar part del grup de Whatsapp oficial del club. Si una persona suspèn la seva condició de soci/a, la junta directiva podrà eliminar-la del grup.

El soci/a podrà participar en els diferents entrenaments grupals que realitizi el club de manera gratuïta.

El soci/a té dret d’opinar, donar idees, etc. respecte a com evolucionar com a club, activitats a realitzar, o qualsevol altra proposta. També podrà citar a la junta directiva a convocar una assamblea sempre que hi hagi una proposta ferma que s’hagi de votar entre tots els socis i sòcies.

El soci/a podrà utilitzar sempre el seu carnet de soci per beneficiar-se de les avantatges oferides pels nostres col·laboradors sempre i quan la seva condició de soci estigui vigent. El carnet de soci es personal i instransferible.

La junta directiva del club té dret d’actualitzar i modificar la normativa en qualsevol moment si així ho consideren oportú.